Kullanım Koşulları

01.07.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Merkezi İsviçre Zürich’de bulunan 2media GmbH (bundan böyle «2media» olarak anılacaktır) «familieplus.ch» internet portalını (bundan böyle «Portal» olarak anılacaktır) işletmektedir. Bu kullanım koşulları portal kullanıcısının (bundan böyle «kullanıcı»olarak anılacaktır) portal kullanımındaki hak ve sorumlulukları ile 2media şirketinin portal ile ilgili diğer hizmetlerini düzenlemektedir.

1 – Teklif ve Kullanım

2media şirketi bu portal üzerinden özellikle hizmet ve fiyat karşılaştırması gibi finans ve sigorta ürünleri hakkında bilgi sağlamaktadır (bundan böyle «bilgi»olarak anılacaktır) , uzman danışmanlık hizmetleri vermektedir ve bu ve kullanıcı tarafından talep edilen diğer finans ve sigorta konularında bilgilendirici hizmetler sunmaktadır (bundan böyle «danışmanlık ve aracılık» olarak anılacaktır) ve kullanıcılarına e-posta bülteni şeklinde bilgi gönderimi yapmaktadır (bundan böyle «Newsletters» ve birlikte bundan böyle «teklif» olarak anılacaktır). Bu teklif ile herhangi bir hizmet ya da ürünün satın alınması zorunluluğu ya da tavsiyesi verilmemektedir ve kullanıcı için herhangi bir yükümlülük teşkil etmez.

Bu teklif sadece İsviçre’de ikamet etmekte olan eylem yeteneğine sahip gerçek kişiler içindir ve bu kişiler bu tekliften, herhangi bir yükümlülük üstlenmeden ücretsiz olarak özel olarak kullanabilirler. Bu teklifi tüzel kişilerin ya da bu teklifin ticari amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar- yasal olarak uygulanabilir ise- her türlü kendilerine düşecek provizyon iddiaları ve teklif ile ilgili olarak 3. taraflarca 2media için yapılan danışmanlık ve aracılık hizmetleri hususundaki ücretlerden feragat eder.

Kullanıcılar’ın portalı kullanma hakkı yoktur ve her zaman 2media tarafından gerekçe bildirmeksizin kısa süreliğine ya da sürekli olarak portal kullanımından men edilebilir. Portalın usulüne uygun işletilmesini ihlal edecek şekilde kullanımı yasaktır. Kullanıcılar, portal yazılımı dışında başka bir yazılım üzerinden otomatik kullanma gibi portalı aşırı kullanma hakkına sahip değildir.

2 – Kalite

2media, en iyi kalitede teklifler sunma çabası içerisindedir, ancak özellikle de bilgiler ve bültenlerin güncel olması, doğruluğu ya da tamlığı gibi hususlarda teklif kalitesi için herhangi doğrudan ya da dolaylı bir garanti sağlamaz. Teklifin kullanımı için kullanıcı bilgilerinin gerekli olduğu yerde, kullanıcılar 2media şirketine doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak zorundadır. Doğru olmayan ya da eksik bilgilendirme durumunda kullanıcılar, 2media şirketinin maruz kalacağı tüm zararlardan sorumlu olur.

2media tarafından kullanıcılara sağlanan üçüncü taraf danışmanlıkları (bundan böyle «danışman ya da aracı»olarak anılacaktır) işlemlerinde üçüncü taraflar kullanıcılara daima titizlik ve uzmanlık derecesinde danışmanlık sunacaktır ve İsviçre yasalarına ve diğer geçerli mesleki ve branşa özel tabsiyelere, düzenlemelere ve diğer uygulanabilir hükümlere tam olarak uyacaktır. Herhangi bir danışmanlık ya da aracılık hizmetinin mümkün olmadığı kullanıcılar için ilgili danışmanlar ya da aracılar, istenen finans- ve sigorta hizmetleri ile ilgili istenilen hizmetleri sunan şirketlerden doğrudan ve – varsa- ücretsiz danışmanlık ve kullanma olasılığı konusunda alternatifler belirtmelidir.

Örneğin danışmanlar ve aracılar ile ilgili teklif kalitesi hakkında yorum ve tavsiyelerinizi 2media şirketine her zaman support@2media.ch e-postası üzerinden iletebilirsiniz.

3 – Yükümlülük

2media, bu tekliften doğan her türlü doğrudan zarar ve portal ile ilgili olarak doğacak her türlü zarar konusunda- zorunlu yasal düzenlemeler olmadığı sürece- herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Bu tekliften ya da portaldan her türlü dolaylı zarar konusunda 2media herhangi bir yükümlülük taşımaz. 2media özellikle de danışmanlar veya aracılar, bilgi ve bültenler ya da portal’ ın işlev sorunları, görevlendirilen kişiler veya diğer 3. şahıslardaki sorunlar ya da elektronik yazışmaların iletiminde oluşan hatalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

Portalın kullanıma açık olması her zaman ve herhangi bir bilgi vermeksizin kısmen ya da tamamen kısıtlanabilir. 2media, portalın tamamının ya da portalın bazı işlemlerinin ya da portalın bazı işlevlerinin kusurları sebebi ile ulaşılmaz olması konusunda herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır.

4 – Verilerin korunması

2media şirketi, İsviçre veri koruması yasasına tabidir ve kişisel bilgileri ve verileri İsviçre’de bulunan sunucular üzerinde kaydetmektedir. 2media özellikle de portal üzerinden, portal ile bağlantılı olan uygulamalar ya da 2media şirketine başka bir şekilde formlar ile kullanıcıların vermiş olduğu verileri işlemektedir. Bu veriler örneğin İsim, posta adresi, e- posta adresi, telefon numaraları, doğum tarihleri, cinsiyet ailevi ilişkiler, bülten abonelikleri ve finans ve sigorta ürünleri ile ilgili istekleri kapsamaktadır. Tarih ve zaman kaşesi, kullanılan IP adresi, kullanılan tarayıcı ve işletme sistemleri ve varsa izin verilen konum bilgileri gibi diğer bilgileri de kullanıcıların portalı kullanması ile 2media’ ya ulaşmaktadır.

2media, bu şekilde elde edilen verileri portal ve tekliflerin işletilmesi ile ilgili olarak kullanabilir. 2media tüm verileri en az 10 sene koruma hakkına sahiptir. 2media bu verilerin korunması için gerekli önlemleri almaktadır. 2media’ dan portal üzerinden bilgi ve danışmanlık ve aracılık alan kullanıcılar açıkça, 2media şirketinin bu şekilde edindiği verileri danışmanlar ve aracılara iletmelerine izin verir.

Danışmanlar ve aracılar, daima İsviçre veri koruma yasasına uymak zorundadır.

2media’dan portal üzerinden bilgi ve danışmanlık ve aracılık alan kullanıcılar açıkça, 2media şirketinden e-bültenler ile bilgi almayı kabul eder. 2media’nın kullanıcılardan bülten gönderimi için aldığı bilgiler ve veriler diğer portallardan da gönderilecek bültenler de olmak üzere 2media şirketinin diğer portallarında da kullanılabilir.

2media bu kullanım koşullarından doğan hak ve sorumlulukların devredilmesi ya da infaz edilmesi çerçevesinde ve portalın işletilmesi ile ilgili olarak üçüncü kişilere kişisel bilgiler ve diğer verileri – örneğin bülten gönderimi için- devredebilir ya da 3. tarafların iletmesine izin verebilir. 2media, verilerin yurt dışına gönderiminde İsviçre’de geçerli olan veri koruma standartlarının aynılarının sağlanması için gerekli önlemleri almaktadır.

Portal kullanımı analizi ve reklamların verilmesi konusunda 2media şirketi İsviçre’de ve yurt dışındaki üçüncü taraflardan ve özellikle de Google Inc. kurumunun Google Analytics- ve Google AdSense- hizmetleri ile Amerikan Roxr Software Ltd. şirketinin Clicky Web Analytics- hizmetlerinden yararlanabilir. Bu hizmetler kullanılırken kullanıcıların portal kullanımı ile ilgili IP-Adresleri, çerezler ve diğer veriler – mümkünse kişisel veriler- yurt dışındaki üçüncü kişilere ve bu ülkelerde de İsviçre hukukuna uygun olmasa da o ülkenin veri koruma standartları kapsamında iletilebilir.

Veri koruması hakkındaki sorularınız ile ilgili olarak 2media şirketi datenschutz@2media.ch e-posta adresi üzerinden bilgi vermektedir.

5 – Diğer Hükümler

Kullanıcılar, portalı kullanmaları halinde bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. 2media şirketi bu kullanım koşullarını dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe sunmaksızın değiştirebilir ya da ekleme yapabilir. Her zaman portal üzerinde yayınlanan güncel kullanım koşulları geçerlidir. Eğer kullanıcılar bu kullanım koşullarında yapılan değişiklikleri kabul etmez ise, portalı kullanmaya devam edemez.

Bu koşulların bazıları hükümsüz ya da geçersiz olur ise, bu kullanım koşullarının diğer hükümleri bu durumdan etkilenmez. Hükümsüz ya da geçersiz bir hükmün yerine amacına uygun geçerli ve yasal olarak geçerli bir hüküm getirilir..

Portalın kullanımı zorunlu yasal hükümler dışında sadece ve tamamen İsviçre maddi hukukuna bağlıdır.